MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

 1. Tanımlar

Bu outletpratik.com Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) yer alan aşağıdaki tanımlamalar ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Alıcı: outletpratik.com sitesine (bundan böyle “Web Sitesi” olarak anılacaktır) üye olan ve/veya Web Sitesi üzerinden oluşturacağı siparişte adı-soyadı ve iletişim bilgileri yer alan outletpratik.com tarafından Web Sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilebilecek sair mal/ürünleri satın alan ve bilgileri outletpratik.com tarafından düzenlenecek fatura ön yüzünde yer alan gerçek kişiyi,

OutletPratik.com  Merkezi Selçukbey Mahallesi 558 Sk. No:2 D:8 Merkezefendi / DENİZLİ adresinde bulunan MAYA ELEKTRONİK HİZMETLER TİCARET ve DANIŞMANLIK ŞTİ., (E-posta: info@OutletPratik.com),

Mal/Ürün: Cinsi ve türü, miktarı, rengi, tüm vergiler dâhil satış bedeli, ödeme şekli ve benzeri hususlar, outletpratik.com  adlı Web Sitesi’ndeki mal/ürün tanıtım sayfasında ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtilen malı/ürünü,

Web Sitesi: outletpratik.com ' un tüm yasal haklarına sahip olduğu, outletpratik.com 'u, 

ifade eder.

 1. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu, outletpratik.com tarafından Web Sitesi üzerinden satışı gerçekleştirilebilecek mal ve ürünlerin Alıcı tarafından outletpratik.com  'a ait outletpratik.com  Web Sitesi’nden elektronik ortamda satın alınması ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 1. Bedel ve Ödeme

Alıcı tarafından seçilen mal/ürünlerin bedeli sipariş sonu atılan bilgilendirme elektronik postası ve Alıcı’ya teslim edilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Sipariş konusu mal/ürünlere ilişkin bedelin ödemesi, Alıcı tarafından Web Sitesi üzerinde oluşturulan ve elektronik ortamda teyit edilen usule uygun olarak, banka havalesi ile yapılabileceği gibi tüm mal/ürün bedelleri toplamı, Alıcı tarafından elektronik ortamda bilgileri verilecek banka/kredi kartından tek seferde tahsil edilmek sureti ile banka/kredi kartı ile de yapılabilir. Kredi/banka kartı ile ödemelerde, bankalara ait kredi/banka kartları merkezinden onay alınamaması halinde satın alma işlemi gerçekleşmemiş addedilecektir. Banka havalesi ile yapılan ödemelerde, Alıcı adının havalede belirtilmesi zorunludur.

 1. Teslimat

Sipariş konusu mal/ürünler, Alıcı’ya veya Alıcı’nın yetkilendireceği kendisi ile birlikte yaşayan kişiye veya daimi çalışanına,  fotoğraflı ve resmi kimlik belgesini ibraz etmesi koşulu ile; Alıcı’nın Web Sitesi’ne üye olurken veya sipariş sırasında tanımladığı adresine, kargo/kurye masrafı Alıcı tarafından karşılanmak üzere en geç 30 (otuz) gün içinde teslim edilecektir. Bu süre, outletpratik.com  tarafından Alıcı’ya önceden yazılı olarak veya elektronik posta ile bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir. Alıcı tarafından yetkilendirilmiş kişilerin, malı/ürünü teslim almayı kabul etmemesinden ve bu nedenle ve elektronik ortamdaki sipariş formunda ve Web Sitesi üyelik sayfalarında belirtilen adresin doğru veya eksiksiz verilmemiş olması veya değişikliğin Alıcı tarafından bildirilmemiş olması vb. nedeni ile olabilecek gecikmelerden outletpratik.com  sorumlu değildir.

 1. Cayma Hakkı

Alıcı, işbu sözleşme konusu satışa ilişkin siparişi dijital ortamda onayladığı tarihten itibaren 7(yedi) gün içinde sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmamış ve/veya kullanmamış olmak koşulu ile,outletpratik.com 'a, imza mukabili teslim edilmek üzere ulaştıracağı yazılı bir bildirim ile satıştan cayabilecektir. Bu maddeye göre cayma bildirimi gönderen Alıcı, cayma bildirimi ile birlikte ve/veya aynı 7(yedi) günlük süre içinde kendisine teslim edilen fatura aslını, outletpratik.com 'a iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda outletpratik.com  o ana kadar Alıcı tarafından ödenmiş olan satış bedelini -varsa- yasal kesintiler haricinde, cayma bildiriminin outletpratik.com 'a ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde, herhangi bir faiz söz konusu olmaksızın, Alıcı’ya iade edecektir. Ödemeyi kredi kartı ile yapmış olan Alıcı’ya yapılacak iade, -varsa- kredi kartı için yapılan komisyon kesintisi ve/veya sair giderler düşüldükten sonra aynı kredi kartı hesabına yatırılmak suretiyle yapılır.

 1. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Alıcı, sipariş konusu mal/ürünün ambalajını açmış ve kullanmış ise cayma hakkını kullanamaz.

Alıcı, ayrıca, aşağıda hususların varlığı halinde cayma hakkını kullanamaz:

 1. Fiyatı borsa veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda belirlenen mallar. 
 2. Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar. 
 3. Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtlarına, yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemeleri 
 4. Gazete, dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin siparişler. 
 5. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar. 
 1. Genel Hükümler 
 1. outletpratik.com , sözleşme konusu malın/ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Alıcı, sözleşme konusu malı/ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı/ürünü, kargo/kurye görevlisinden teslim almayacaktır. Teslim alınan malın/ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/ürün hiçbir biçimde kullanılmamalı, ambalajlı mal/ürünlerin ambalajları açılmamalıdır ve bu durumda outletpratik.com  tarafından tanzim edilen fatura iade edileceğinden muhafaza edilmelidir.
 2. outletpratik.com  sipariş konusu mal/ürünün tesliminin imkânsız hale gelmesi halinde, sipariş ve işbu Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini, teslimat yükümlülüğünün süresi dolmadan önce Alıcı’ya bildirmek sureti ile Alıcı’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
 3. Sipariş konusu malın/ürünün teslimi için bedelinin Alıcı'nın tercih ettiği ödeme şekli (havale ya da banka kredi kartı tek çekim) ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, com herhangi bir süreç işletmeye lüzum kalmaksızın malın/ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 4. Web Sitesine üye olunurken ve/veya Web Sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş oluşturulurken Alıcı tarafından belirtilen ad, soyad, ünvan, adres ve iletişim bilgileri ve benzeri bilgiler işbu Sözleşme’ye ilişkin Alıcı bilgileri olarak esas alınacaktır. Tüm bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden münhasıran Alıcı sorumludur.
 5. Alıcı, Web Sitesi’ne üye olunurken veya siparişi oluştururken belirtilen adres ve/veya e-posta adresi ve telefonlarının outletpratik.com veya destekçileri ya da sponsorları tarafından tanıtım ve bilgilendirme amaçlı kullanılmasına; outletpratik.com etkinlikleri, sergileri, hizmetleri, cafe, mağaza, sinema vb bölümleri veya ürünlerine ilişkin, her türlü tanıtım veya outletpratik.com  destekçi ve sponsorlukları ile ilgili her türlü içeriğin kendisine gönderilmesine izin vermektedir. 
 1. Tebligat

Alıcı’nın elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya Web Sitesi’ndeki üye sayfalarında yer alan adresi yasal tebligat adresidir. Alıcı, kendisi ile ilgili isim, adres vb. bilgi değişikliklerini yazılı olarak outletpratik.com 'a bildirmek zorundadır. Alıcı’ya OutletPratik.com tarafından yapılacak olan bildirimler ve gönderimlerde, elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya üye sayfalarında belirtilen adres ve/veya e-posta adresi kullanılacaktır. Alıcı iletişim bilgilerinde gerçekleşecek değişiklikler, outletpratik.com 'a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, gecikme, kaybolma, ulaşmama vb. durumlarda outletpratik.com  sorumlu tutulamayacak ve elektronik ortamdaki siparişinde ve/veya Web Sitesi üye sayfalarında yer alan adreslere yapılacak bildirim ve gönderimler Alıcı’ya yasal olarak ulaştırılmış/tebliğ edilmiş kabul edilecektir.

Alıcı’ya yapılan her türlü bildirim ve gönderimin, postadaki gecikme ve kaybolmalar gibi dış etkenler sebebi ile Alıcı’ya süresinde ya da hiç ulaşmamasından veya Alıcı’nın adreste bulunmamasından kaynaklanan gecikmelerden outletpratik.com  sorumlu değildir

 1. Yetki

Uyuşmazlık halinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve yetkili mahkeme İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir. Alıcı’nın şikâyet ve itirazları bakımından Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve outletpratik.com 'un ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemeleri’ne başvuru yapılabilecektir.

Alıcı; 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince, satışa konu mal/ürünün özellikleri, satış bedeli gibi tüm önbilgileri almış olduğunu ve genel olarak cayma hakkı, teslimat konularında bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini; siparişi ve işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sipariş koşullarını ve işbu Sözleşme’yi kabul etmiş bulunduğunu teyit etmiş olduğu Ön Bilgilendirme/Teyit Formu ve outletpratik.com tarafından düzenlenen faturanın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçaları olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.